Przed wizytą

Konsultacja dziecka

 

Przebiega zwykle na 2 wizytach. Pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicami lub opiekunami prawnymi a dopiero na kolejne spotkanie zapraszane jest dziecko.

 

W trakcie pierwszej wizyty z rodzicami zbierane są najważniejsze informacje dotyczące objawów będących powodem zgłoszenia się, przebiegu dotychczasowego leczenia, danych dotyczących funkcjonowania dziecka w rodzinie, grupie rówieśniczej, przedszkolu lub szkole. 

Wywiad poszerzany jest o dane rozwojowe, wyniki badań psychologicznych, opinie nauczycieli, pedagoga szkolnego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wyniki badań dodatkowych (tomografia, rezonans, badanie EEG) oraz konsultacji innych specjalistów. 

Proszę o przygotowanie ksera dokumentacji dziecka które macie Państwo w posiadaniu.

 

Te dokładne informacje mają na celu przyjrzenie się sytuacji dziecka z różnych perspektyw a wizyta bez obecności dziecka daje możliwość swobodnej rozmowy z rodzicami.

 

Kolejna wizyta odbywa się z dzieckiem i polega na badaniu, które zwykle przebiega w formie zabawy, wspólnego rysowania i rozmowy w swobodnej atmosferze. 

Następnie przedstawiana jest diagnoza oraz propozycje leczenia (różne formy psychoterapii, farmakoterapia lub inne formy oddziaływań terapeutycznych). 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom Pacjentów oraz ich rodziców, zwłaszcza w sytuacjach pilnych lub kiedy odległość dojazdu jest duża, możliwa jest realizacja wizyty podczas jednego spotkania, które jest wtedy dłuższe. Odbywa się to po wcześniejszym ustaleniu.

Należy zadbać, by dziecko miało zorganizowaną opiekę osoby dorosłej w czasie kiedy rodzic rozmawia z lekarzem na osobności. Dotyczy to zwłaszcza dzieci małych, w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym oraz dzieci z diagnozą zaburzeń autystycznych/niepełnosprawnoscią.

Pozwala to uniknąć sytuacji, kiedy dziecko słyszy treść rozmowy lub pewne informacje wrażliwe. Chrońmy ale też doceniajmy nasze dzieci.

 

 

Konsultacja adolescenta

 

W przypadku konsultacji nastolatka na początku odbywa się indywidualna rozmowa z Pacjentem a następnie wspólna z nastolatkiem i rodzicami/opiekunami. W niektórych , uzasadnionych sytuacjach forma wizyty ulega zmianie.

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

 

W sytuacji, kiedy istnieje potrzeba realizacji nauczania indywidualnego w szkole, proszę o przygotowanie opinii wychowawcy oraz badania psychologicznego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Warto też posiadać ze sobą druk (zaświadczenie lekarskie) gdyż niektóre poradnie dysponują swoimi drukami. Dezycja o wydaniu zaświadczenia jest podejmowana kierując się dobrem pacjenta, z uwzględnieniem wielu aspektów i pozostaje w gestii lekarza.

 

 

Zaświadczenie do Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

 

Istnieje możliwość wydania zaświadczenia które jest ważne 30 dni - wymagane jest dołączenie ksero dokumentacji medycznej od psychiatry – przygotowanie takiej dokumentacji jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.